www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Stringbewerkingen

 JS-box rating 1.0

trim(x)


Discription

Verwijdert spaties vóór en na een woord of een zin.


Syntax

var a = trim(x);


Arguments

x: string.


Return

a: string.


Examples

var a = trim("_woord_"); // a1 = woord
var a = trim("_een_woord_"); // a1 = een_woord


Remarks

- spaties tussen twee woorden worden NIET verwijderd.
- een _ (underscore) is een spatie voor in bovenstaand voorbeeld.


Try it yourself

x:

var a:Related items

Nihil.
Javascript-box: stringbewerkingen - trim