www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Meetkunde

 JS-box rating 1.5

Veelvlakken


Beschikbare functies:

oppTetraeder(z1), volTetraeder(z1),
oppHexaeder(z1), volHexaeder(z1),
oppOctaeder(z1), volOctaeder(z1),
oppDodecaeder(z1), volDodecaeder(z1),
oppIcosaeder(z1), volIcosaeder(z1)


Discription

Berekent de oppervlakte en volume van regelmatige veelvlakken.


Syntax

var a1 = oppTetraeder(z1);
var a2 = volTetraeder(z1);


Arguments

z1: positief irrationaal getal (lengte van een zijde).


Return

a1, a2: positief irrationale getallen.


Examples

var a1 = oppTetraeder(4.3); // a1 = 32.0256
var a2 = volTetraeder(4.3); // a2 = 9.37


Remarks

Punt als decimaal teken.


Calculate

(tot op 1/10000)


Regelmatig viervlak

 tetraëder
z1 (lengte zijde):

a1 (opp. tetraëder):

a2 (vol. tetraëder):


Regelmatig zesvlak of kubus

 hexaëder
z1 (lengte zijde):

a1 (opp. hexaëder):

a2 (vol. hexaëder):


Regelmatig achtvlak

 octaëder
z1 (lengte zijde):

a1 (opp. octaëder):

a2 (vol. octaëder):


Regelmatig twaalfvlak

 dodecaëder
z1 (lengte zijde):

a1 (opp. dodecaëder):

a2 (vol. dodecaëder):


Regelmatig twintigvlak

 icosaëder
z1 (lengte zijde):

a1 (opp. icosaëder):

a2 (vol. icosaëder):Related items

Nihil.
Javascript-box: meetkunde - veelvlakken

Positief irrationaal getal:

0; 0.5; ¾; 1; 2.45; pi; 4.3; …