www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Meetkunde

 JS-box rating 1.0

pythagoras(A, B)


Discription

Berekent de schuine zijde C (hypotenusa) van een rechthoekige driehoek volgens de stelling van Pythagoras.


Syntax

var C = pythagoras(A, B);


Arguments

A, B: positief irrationaal getal (lengtes van de rechthoekszijden).


Return

C: positief irrationaal getal (lengte van de schuine zijde).


Examples

var C = pythagoras(3, 4); // C = 5


Remarks

Punt als decimaal teken.


Calculate

(tot op 1/10000):


 tetraëder

a (rechthoekszijde):

b (rechthoekszijde):

c (schuine zijde):Related items

- drie zijden, een cirkel
- driehoeken
Javascript-box: meetkunde - pythagoras

Stelling van Pythagoras:

C2 = A2 + B2
daaruit volgt:
C = √¯ (A2 + B2)

Positief irrationaal getal:

0; 0.5; ¾; 1; 2.45; pi; 4.3; …