www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Meetkunde

 JS-box rating 2.0

omtR3h(b, h),
omtW3h(b1, b2, h) en oppDriehoek(b, h)


Discription

Berekent de omtrek rechthoekige driehoek [omtR3h(b, h)], omtrek willekeurige driehoek [omtW3h(b1, b2, h)] en - onafhankelijk of het een rechthoekige of willekeurige driehoek is - de oppervlakte van een driehoek [oppDriehoek(b, h)].


Syntax

var a1 = omtR3h(b, h);
var a2 = omtW3h(b1, b2, h);
var a3 = oppDriehoek(b, h);


Arguments

b, h: positief irrationale getallen (lengtes).


Return

a1 en a2: positief irrationale getallen.


Examples

var a1 = omtR3h(3, 4); geeft a1 = 12
var a1 = omtW3h(5, 2, 4); geeft a1 = 19.4654
var a2 = oppDriehoek(6,8); geeft a2 = 24


Remarks

- punt als decimaal teken.
- het berekenen van de opp. voor een rechthoekige of willekeurige driehoek gebeurt met dezelfde formule: oppDriehoek(b, h).


Calculate

(tot op 1/10000):


Rechthoekige driehoek

 rechthoekige driehoekb (basis):

h (hoogte):

a1 (omtrek driehoek):

a2 (opp. driehoek):


Willekeurige driehoek

 willekeurige driehoek

b1 (basis):

b2 (basis):

h (hoogte):

a1 (omtrek driehoek):

a2 (opp. driehoek):Related items

- drie zijden, een cirkel
- pythagoras
Javascript-box: meetkunde - driehoeken

Positief irrationaal getal:

0; 0.5; ¾; 1; 2.45; pi; 4.3; …