www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Meetkunde

 JS-box rating 2.0

abc2r(A, B, C)


Discription

Berekent de straal van een cirkel die de drie hoekpunten van een driehoek raakt. Hierbij zijn de drie lengtes van de driehoek gegeven.


Syntax

var r = abc2r(A, B, C));


Arguments

A, B en C: positief irrationaal getal (lengten van de zijden).


Return

r: positief irrationaal getal (straal van de cirkel).


Examples

var r = abc2r(3, 4, 5); // r = 2.5


Remarks

- punt als decimaal teken.
- als ∑(A + B) = C, dan is er geen oplossing (er zijn slechts twee punten, A + B = 2 x r).
- als ∑(A + B) < C, dan is er geen oplossing (er kan geen driehoek gevormd worden)


Calculate

 drie zijden, een cirkel
m = middelpunt cirkel

A (lengte zijde):

B (lengte zijde):

C (lengte zijde):


var r (straal):Related items

- driehoeken
- pythagoras
Javascript-box: meetkunde - drie zijden, één cirkel

Positief irrationaal getal:

0; 0.5; ¾; 1; 2.45; pi; 4.3; …