www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Meetkunde

 JS-box rating 1.5

omtCirkel(r), oppCirkel(r)
oppBol(r), volBol(r)


Discription

Berekent de omtrek en oppervlakte van een cirkel [omtCirkel(r) en oppCirkel(r)] en de oppervlakte en volume van een bol [oppBol(r) en volBol(r)].


Syntax

var a1 = omtCirkel(r); var a2 = oppCirkel(r);
var a3 = oppBol(r); var a4 = volBol(r);


Arguments

r: positief irrationaal getal (lengte van de straal).


Return

a1, a2, a3 en a4: positief irrationaal getal.


Examples

var a1 = omtCirkel(6); // a1 = 37.6991
var a2 = oppCirkel(6); // a2 = 113.0973
var a3 = oppBol(6); // a3 = 452.3893
var a4 = volBol(6); // a4 = 904.7787


Remarks

- punt als decimaal teken.
- berekening diameter niet in functies inbegrepen.


Calculate

(tot op 1/10000):


r (straal):


d (diameter):

a1 (omt. cirkel):

a2 (opp. cirkel):


Bol

 cirkel, diameter = 2 x straal
r (straal):


d (diameter):

a3 (opp. bol):

a4 (vol. bol):
Related items

Nihil.
Javascript-box: meetkunde - cirkel en bol

Positief irrationaal getal:

0; 0.5; ¾; 1; 2.45; pi; 4.3; …

Diameter van een cirkel:

d = 2 x r