www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Kleurtechnieken

 JS-box rating 1.5

colorGradient(x1, x2, x3)


Discription

Berekent de overgangskleuren.


Syntax


Arguments

x1 en x2: string (RGB-kleuren, formaat "#FFFFFF"),
x3: aantal tussenstappen (natuurlijk getal > 0).


Return

a: string van de vorm "#000000#7F7F7F#FFFFFF".


Examples

var a = colorGradient("#000000","#FFFFFF",1);

// a = "#000000#7F7F7F#FFFFFF"


Remarks

- de waarde van een string wordt tussen dubbele aanhalingstekens ("") geschreven.
- alhoewel de waarde van x3 niet beperkt is in de functie, is deze in onderstaande test beperkt tot 18 tussenkleuren.
- kleurenvoorstelling niet in de functie colorGradient() inbegrepen.


Calculate

x1 (beginkleur):

x2 (eindkleur):

x3 (aantal tussenkleuren, max. 18):

a (lijst met kleuren (incl. begin en einde)):

< scrollen indien nodig >

Related itemsselectColor(x4, x5)


Discription

Eén welbepaald kkeur selecteren uit de string gegenereerd uit colorGradient(x1, x2, x3)


Syntax

var b = selectColor(x4,x5);


Arguments

x4: positie van de string met alle kleuren (natuurlijk getal, zero-based),
x5: string (RGB-kleuren, formaat "#000000#7F7F7F#FFFFFF").


Return

b: string van de vorm "#7F7F7F".


Examples

var b = selectColor("#000000#7F7F7F#FFFFFF",1); // b = "#7F7F7F"
var r = "#000000#7F7F7F#FFFFFF";
var b = selectColor(r,0); // b = "#000000"


Remarks

- als a2 == "" (leeg) dan is x5 buiten de grenswaarden.
- voor een waarde x5 = 0 is a2 de beginkleur.
- kleurenvoorstelling niet in de functie selectColor() inbegrepen.


Calculate


x4 (lijst met kleuren (incl. begin en einde), max 20):

< schrollen indien nodig >


x5 (kleurpositie, zero-based):

a2 (kleur):Related items
Javascript-box: kleurtechnieken - kleurschakering