www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Fysica - elektriciteit

 JS-box rating 1.5

Weerstanden:
series(R1, R2, [R3, R4, ...]) en
parallel(R1, R2, [R3, R4, ...])


Discription

Berekent de totale weerstand Rs voor een serieschakeling en Rp voor een parallelschakeling.


Syntax

var Rs = series(R1, R2, [R3, R4, ...]);
var Rp = parallel(R1, R2, [R3, R4, ...]);


Arguments

positief irrationaal getal (in Ω of een veelvoud ervan).


Return

positief irrationaal getal (in Ω of een veelvoud ervan).


Examples

var Rs = series(7,11,13); // Rs = 31
var Rp = parallel(7,11,13); // Rp = 3.2186

gemengde schakelingen (schakeling 1 en schakeling 2)
1) var Rt = parallel(series(7,11,13),17,19); // Rt = 6.9583
2) var Rt = series(17,parallel(7,11,13),19); // Rt = 39.2186


Remarks

- eenheid van weerstand is Ω. De waarden R1, R2, ... voor functies series() en parallel() moeten wel in dezelfde eenheid ingegeven worden.
- beide functies kunnen ook gebruikt worden voor capaciteiten, impedanties, veren, …
- gebruik een punt als decimaal teken.


Calculate

(tot op 1/10000)

Serieschakeling:

R1:

R2:

R3:


Rs:


Parallelschakeling:

R1:

R2:

R3:


Rp:
Gemengde schakeling (zoals in Gemengde schakeling 1 en voorbeeld 1):

Serieschakeling:

R1:

R2:

R3:


Rs:


Parallelschakeling:

Rs:

R4:

R5:


Rtotaal:

Gemengde schakeling (zoals in Gemengde schakeling 2 en voorbeeld 2):

Serieschakeling:

R4:

Rp:

R5:


Rtotaal:


Parallelschakeling:

R1:

R2:

R3:


Rp:
Related items

Nihil.
Javascript-box: fysica - (elektriciteit) serie- en parallelschakeling

Serieschakeling

 serial circuit De weerstanden R1, R2
en R3 worden na elkaar geschakeld.

Parallelschakeling

 parallel circuit De weerstanden R1, R2 en R3 worden aan elkaar geschakeld. De ene kant van de weerstanden wordt aan de negatieve klem van de voeding aangesloten; de andere kant van de weerstanden aan de positieve klem van de voeding. Een weerstand heeft geen negatieve of positieve kant.

Gemengde schakeling 1:

 mixed circuit 1 Los eerst Rs (van R1, R2 en R3) op en dan Rt (van Rs, R4 en R5).

Gemengde schakeling 2:

 mixed circuit 2 Los eerst Rp (van R1, R2 en R3) op en dan Rt (van R4, Rp en R5).

Positief irrationaal getal:

0; 0.5; 1; 2.45; pi; 4.3; …