www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Datum & tijd

 JS-box rating 1.0

Huidige datum en tijd.


Discription

Geeft gedetailleerd datum en tijd weer.
Beschikbare functies: thisSecond(), thisMinute(), thisHour(),
thisDate(), thisDay(), thisMonth() en thisFullYear()


Syntax

var a1 = thisSecond();
var a2 = thisMinute();
var a3 = thisHour();
var a4 = thisDate();
var a5 = thisDay(); (zero-based)
var a6 = thisMonth(); (zero-based)
var a7 = thisFullYear();


Arguments

Nihil.


Return

a1, a2, a3, a4 en a6: string,
a5 en a7: natuurlijk getal.


Examples

var a1 = thisMonth(); // a6 = 08 (op 01/09/2011)
var a2 = thisFullYear(); // a2 = 2011 (op 01/09/2011)


Remarks

- thisDay() is, net zoals de instructies getDay() en setDay() in javascript, zero-based. 0=zondag, 1=maandag, ..., 6=zaterdag.
- thisMonth() is, net zoals de instructies getMonth() en setMonth() in javascript, zero-based. 00=januari, 01=februari, 02=maart, ..., 11=december.
- Er is ook een leading zero bij de seconden, minuten, uren, dagen en maanden voorzien.
- aangezien, voor alle functies, het om de huidige tijd gaat moet er geen waarde meegegeven worden.
- tracht steeds 4 cijfers te gebruiken voor een jaartal.


Calculate

a1 (huidige tijd, seconden):


a2 (huidige tijd, minuten):


a3 (huidige tijd, uren):


a4 (huidige datum):


a5 (huidige dag):


a6 (huidige maand):


a7 (huidig jaar, 4 digits):
Related items

Nihil.
Javascript-box: datum & tijd - huidige datum en tijd

Zero based:

het eerste element krijgt het getal 0 (nul). De eerste letter van een string staat op de nulde plaats.

Natuurlijk getal:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …

String:

woord of tekenreeks, kan letters, cijfers en alle tekens bevatten.

Leading zero:

voorafgaande nul. Visueel worden bepaalde cijfers/getallen voorafgegaan met een 0, de uren, minuten en seconden (<10) op een digitaal uurwerk.