www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Algebra

 JS-box rating 1.0

randomLowHigh(x1, x2)


Discription

genereert een willekeurig getal binnen de grenzen x1 en x2.


Syntax

var a = randomLowHigh(x1, x2);


Arguments

x1 en x2: gehele getallen, waarbij x1 << x2.


Return

a: geheel getal, waarbij x1 ≤ a ≤ x2
a = het gegenereerde getal binnen de opgegeven grenzen.


Examples

var a = randomLowHigh(1, 100); // a = 12


Remarks

- deze functie wijkt af van de standaard Math.random() functie, de willekeur is vele malen meer onberekenbaar en/of onvoorspelbaar is.
- dit is een willekeurig getal, meerdere resultaten mogelijk.
- verwisselen van x1 en x2 (waarbij x1 >> x2) geeft ook willekeurge getallen op, x2 ≤ a ≤ x1.


Execute

x1 (Low):

x2 (High):


a (willekeurig getal):


Related items

Nihil.
 JS-box rating 1.0

randomList(x1, x2)


Discription

genereert een lijst met alle getallen binnen de grenzen x1 en x2 in een willekeurige volgorde. Het aantal getallen is x2 - x1 + 1.


Syntax

var a = new Array(); a = randomList(x1, x2);


Arguments

x1 en x2: gehele getallen, waarbij x1 << x2.


Return

a: array van natuurlijke getallen.
a = een lijst (array) met alle getallen van x1 tot en met x2, in een willekeurige volgorde.


Examples

var a = randomList(1, 10); // a = 1,3,7,8,2,9,10,6,5,4
// ofwel: a[0]=1 a[1]=3 a[2]=7 a[3]=8 … a[9]=4


Remarks

- dit is een willekeurige lijst, meerdere resultaten mogelijk.
- verwisselen van x1 en x2 (waarbij x1 >> x2) geeft ook willekeurge getallen op.
- Getallen van de Lotto België: a = randomList(1,45);
neem de 6 getallen a[0] tot en met a[5].


Execute

x1 (Low):

x2 (High):


a (willekeurig lijst):

< schrollen indien nodig >Related items

Nihil
Javacript-box: algebra - willekeurig getal

Geheel getal:

… -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …

<<

beduidend kleiner dan, veel kleiner dan.

>>

beduidend groter dan, veel groter dan.

Lotto België:

sinds 1 oktober 2011 zijn er 45 getallen in plaats van 42 getallen.