www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Voorwaarden


§1. De JS-box is gratis te gebruiken.

§2. Ondanks de vele zorgvuldige testen die JS-box uitvoert kan JS-box niet verantwoordelijk gesteld worden als er enige schade aan eender welk onderdeel van uw pc of onderdelen die aan uw pc kunnen worden aangesloten (printer, USB-aparaten, en dergelijke ...).

§3. Elke nieuwe versie is een uitbreiding van een vorige, maar als er een nieuwe versie verschijnt kan JS-box in elk geval niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele incompabiliteit ervan. Lees daarom ook de versie-updates.
JS-box: voorwaarden