www.js-box.com  www.pswebdesign.be


 


Versie-updates


07-aug-2011:
- js_box_conv_v1_1.zip, eerste officiële versie.
- js_box_alg_v1_1.zip, eerste officiële versie.
- Mini-Trio v1.0, eerste officiële versie.
- I love you - animated - in meer dan 40 talen.


08-aug-2011: Aanvullende woordenlijst.


12-aug-2011: js_box_v1_1.zip, eerste officiële versie.
Dit is een samenvoeging van beide vorige bestanden (js_box_conv_v1_1.zip en js_box_alg_v1_1.zip), en daarbij de functies series() en parallel() in Fysica toegevoegd.


13-aug-2011: nieuwe functie isLeapYear(x) in Datum en Tijd toegevoegd.


15-aug-2011: nieuwe functies, bereken oppervlakte en inhoud van regelmatige veelvlakken.


16-aug-2011: Yahtzee, gezelschapsspel. Nieuwe functie: trim(). Enkele kleine aanpassingen.


01-sep-2011:
- kleurtechnieken, nieuwe functies colorMix(), colorInv(), colorGradient() en selectColor().
- js_box_v1_2.zip. Deze versie bevat ook alle functies in js_box_v1_1.zip.

- fysica, de functie weerstanden is uitgebreid met: Bereken zelf.
- Boggle, gezelschapsspel.
- woordenboek is uitgebreid.


03-sept-2011: enkele kleine aanpassingen
- javascript: onderaan, toevoegen van tab woordenlijst.
- game-box: bij klikken op foto yahtzee, naar speel yahtzee gaan.
- Boggle: spelregels, tekst aligneren.
- Mini-Trio: knop wis getoonde oplossing toegevoegd.
- menu-items uniform gemaakt en mouse-over kleur is nu grijs (i.p.v. zwart).


js_box_v1_3.zip (sep-2011) toegevoegde funties:
- randomLowHigh(), uitgebreide random-functie.
- isEven() en isOdd(), twee eenvoudige functies
- Pythagoras(), bepaal lengte van de schuine zijde.
- Drie zijden van een driehoek beschrijven een cirkel (functie: abc2r()).
- Omtrek- en oppervlakteberekeningen van driehoeken en viervlakken.
- Fibonacci(), bepaal het getal van Fibonacci bij een opgegeven rang-nummer.
- Gemiddelde van een rij getallen, grootste en kleinste uit een rij getallen.
- Dag van het jaar / Dagen tot einde huidig jaar.
- Huidige datum- en tijdfuncties.
- Woordenlijst is aanzienlijk uitgebreid.
- kleine aanpassingen alt-aanvullingen.


js_box_v1_4.zip (sep-2011) toegevoegde functies en kleine aanpassingen:
- transDay(), transMonth() en transDigit()
- Meetkunde: Regelmatige veelhoeken
- Vierhoeken, de vierhoek vlieger
- Conversies: engelse maten, metrische maten en vise versa
- Conversies: maya getallen
- aanpassing woordenlijst (in boekdelen)
- menu: mouse-over kleur is nu oranje (i.p.v. grijs)


Oktober 2011: game schuifpuzzels, getal- en woordpuzzel.


November 2011: uitbreiding priemgetallen.


Januari 2012: versie 1.5.1
- kleine aanpassingen, o.a. gebruik van tooltips.
- uitbreiding talen (voor de vertaalfuncties).
- Lovebox: nieuwe vertalingen - waarvoor dank !.
- overzichtelijke uitgebreide woordenlijst en appendix.
JS-box: versie-updates