www.js-box.com www.js-box.com


 


Yahtzee v1.0 Spelregels


Speel dit bordspel nu digitaal

Het spel bevat 5 dobbelstenen en een scoreblad.


 js-box: download
Download yahtzee_scoreblad.zip (13.6 Kb)

Doel van het spel: tijdens een beurt mag een speler de dobbelstenen ten hoogste drie keer werpen. Bij de tweede en derde worp kan hij enkele dobbelstenen opzij leggen en enkel de andere opnieuw werpen. Na de derde beurt is hij verplicht om zijn combinatie onder te brengen in één van de dertien categorieën. Dit mag echter ook reeds na de eerste of tweede worp. Nadat de speler een categorie ingevuld heeft is de volgende speler aan de beurt.


Een speler moet elke categorie één keer invullen tijdens het spel. Dit betekent dat het kan gebeuren dat een speler nul punten scoort in een bepaalde categorie. Nadat de spelers in alle categorieën een combinatie ingevuld hebben tellen zij hun punten samen. De speler met het hoogste aantal punten is de winnaar. Er worden ook wedstrijden van vijf ronden gespeeld, waarbij de speler met het hoogste puntentotaal na vijf ronden wordt uitgeroepen tot algehele winnaar. Het spel kan ook met één persoon gespeeld worden, dan wordt er een high-scorelijst bijgehouden.


Er zijn twee soorten categorieën:
- Bovenste vakken: De nummercombinaties 1 t/m 6
- Onderste vakken: Pokerachtige combinaties


Bovenste vakken
Bij de vakken 1 t/m 6 is het aantal punten gelijk aan het aantal keer dat een dobbelsteen het overeenkomstige aantal ogen aanwijst vermenigvuldigd met het aantal ogen.

Voorbeeld: drie vijf twee vijf vijf = 3x5 = 15 punten in het vak "vijf".


Als een speler 63 punten of meer behaalt in de bovenste vakken (bijvoorbeeld door in al deze vakken een worp met tenminste 3 keer de juiste dobbelsteen te noteren), dan krijgt zij 35 bonuspunten.


Het is heel makkelijk om te bepalen hoeveel score je nog mist in het bovenste deel door in hetzelfde vakje neer te zetten hoeveel je mist of teveel hebt. Dus 4 drieën = 12 (+3) en 2 vijven is 10 (-5). Door alle +en en -en op te tellen weet je dus hoeveel punten je nog moet maken. In het bovenstaande geval moet je bijvoorbeeld om weer op 0 uit te komen, en de 35 punten bonus te scoren, bijvoorbeeld 4 tweeën noteren 8 (+2). Dan kom je op +3,-5 en +2=0 uit.


Onderste vakken
Drie gelijke: De score is het totaal van alle ogen, als er minstens 3 dobbelstenen met hetzelfde aantal ogen zijn.

Voorbeeld: drie vijf twee vijf vijf = 3+5+2+5+5 = 20 punten in het vak "Three of a kind".


Vier gelijke: De score is het totaal van alle ogen, als er minstens 4 dobbelstenen met hetzelfde aantal ogen zijn.

Voorbeeld: drie vijf drie drie drie = 3+5+3+3+3 = 17 punten in het vak "Carre".


Full House: 25 punten voor 3 gelijke en één paar. (5 gelijke telt niet als Full House, tenzij het vak Yahtzee reeds ingevuld is).

Voorbeeld: drie vijf drie vijf vijf = 25 punten in het vak "Full house".


Kleine straat: 30 punten voor 4 oplopende dobbelstenen. (de volgorde speelt geen rol).

Voorbeeld: zes drie een twee vier = 30 punten in het vak "Kleine straat".


Grote straat: 40 punten voor 5 oplopende dobbelstenen. (de volgorde speelt geen rol).

Voorbeeld: drie vijf twee vier een = 40 punten in het vak "Grote straat".


Yahtzee: 50 punten als alle dobbelstenen hetzelfde aantal ogen hebben.

Voorbeeld: drie drie drie drie drie = 50 punten in het vak "Yahtzee".


Kans: De score is het totaal aantal ogen van alle dobbelstenen..

Voorbeeld: drie vijf twee vijf vijf = 2+6+1+4+4 = 17 punten in het vak "Change".


Samenvatting van het aantal punten per categorie:

Combinatie Aantal punten
Drie gelijke Totaal aantal ogen
Vier gelijke Totaal aantal ogen
Full House 25 punten
Kleine straat 30 punten
Grote straat 40 punten
Yahtzee 50 punten
Kans Totaal aantal ogen


Yahtzee-bonus
Je kunt een Yahtzee-bonus scoren als je meerdere keren vijf gelijke dobbelstenen hebt in hetzelfde spel. Voorwaarde is dat de eerste Yahtzee genoteerd is met 50 punten en niet 0 is. De bonus bedraagt 100 punten voor de tweede en elke volgende yahtzee. De combinatie wordt tijdens dezelfde beurt ook in een andere categorie ingevuld.
Als het Yahtzee vakje al is ingevuld (met 0 of 50 punten) dan geldt de combinatie ook als Full House (25 punten), Kleine straat (30 punten) of Grote straat (40 punten). Voorwaarde is dat het vakje uit de lijst 1 t/m 6 van het aantal ogen van de Yahtzee reeds is ingevuld.


Dit zijn de regels van het originele spel in 1954.


Hoe dit spel spelen ?

Geniet nu van dit spel
Game-box: Yahtzee - spelregels