www.js-box.com  www.js-box.com


 


Boggle v1.0


Spelregels

Het spel bevat 16 letter-dobbelstenen, een zandloper (±3:00 min) en een vel papier


Men schudt de letters, draait de zandloper om en probeert zo veel mogelijk woorden te vinden. Als men een woord heeft gevonden noteert men dit. Hierbij mag men horizontaal, verticaal en diagonaal van letter naar letter gaan. Het woord moet aan de volgende regels volstaan:
- Het woord moet uit minstens 3 letters bestaan. (in sommige gezinnen is dit 4)
- Bij één woord mag elke letter maar één keer gebruikt worden
- Vervoegde werkwoorden zijn niet toegestaan; alleen infinitieven en voltooid deelwoorden.
- Het woord moet in een Nederlands woordenboek te vinden zijn.
- Afkortingen en woorden in andere talen zijn niet toegestaan.

Als de tijd is verstreken worden de punten geteld volgens de volgende regeling:

- Woord van 3 en 4 letters = 1 punt
- Woord van 5 letters = 2 punten
- Woord van 6 letters = 3 punten
- Woord van 7 letters = 5 punten
- Woord van 8 letter of meer = 11 punten

Men kan ook spelen dat alleen de woorden die hij/zij als enige heeft gevonden mag tellen. Hierbij worden alle woorden die meerdere spelers hebben gevonden geschrapt.


Enkele voorbeelden:
Links: PASS is een teogelaten combinatie; letters raken elkaar zowel horizontal, vertikaal als diagonaal.
Rechts: GENRE is geen toegelaten combinatie; letters G-E raken elkaar niet.

 Boggle - voorbeeld 1
 Boggle - voorbeeld 2

Speel dit spel nu digitaal

  • neem pen en papier voor elke speler.
  • klik links in het menu op Genereer en speel ... en vervolgens op Genereer een nieuw spel. De letters worden nu willekeurig geschud en afgebeeld.
  • De zandloper begint te lopen van zodra de laatste letter afgebeeld wordt.
  • Als de tijd (3:00 minuten) verstreken is, stopt iedereen met noteren en kan het tellen beginnen zoals hierboven beschreven.

Geniet nu van dit spel
Game-box: Boggle - spelregels